Vågar du utmana Vallgraven?


Med en bansträckning som till stora delar går längs vattnet i centrala Säffle så är det nästan en självklarhet att Säffle kanal ska vara en del av Lejonruset Säffle.
Deltagarna kommer att ges möjlighet att passera kanalen utan att använda den vanliga bron. Rep, nät och andra tillbehör kan komma att finnas till hands, mer säger vi inte i nuläget.

Om löpare inte känner sig mogna att korsa "Vallgraven" så är det helt okej att löpa över bron och ansluta till den fortsatta bansträckning på andra sidan.

För publiken så lär detta hinder bli ett av de mest spektakulära under Lejonruset.

Vallgraven som vi har valt att kalla hindret arrangeras i samarbete med Military Fitness som kommer att ha personal på plats för att garantera säkerheten.