Startlistor

På sidorna under fliken Startlistor kommer startlistorna i Säffle Stadslopp 2018 att publiceras.
Om du upptäcker att du saknas i listorna trots att du har anmält dig så är det viktigt att du snabbt tar kontakt med ansvariga.

Patrik Otter, 072-2462428
stadsloppet@gmail.com