Startlistor

På sidorna under fliken Startlistor hittar du startlistorna till Säffle Stadslopp 2018.
Om du upptäcker att du saknas i listorna trots att du har anmält dig så är det viktigt att du snabbt tar kontakt med ansvariga.

När det gäller de olika starttiderna i Lejonruset kan mindre justering komma att ske under veckan. Återkom därför på fredag för att kontrollera vilken starttid ni kommer att ha.

Patrik Otter, 072-4020616
stadsloppet@gmail.com