Villkor

Vi använder oss av en anmälningsportal hos den externa leverantören RaceID. Vänligen läs deras allmänna villkor på deras hemsida. Vi som arrangör återbetalar inga anmälningsavgifter och vi rekommenderar att ni tecknar en försäkring för att täcka eventuell återbetalning av startavgiften om ni av någon anledning inte kan delta på loppet. RaceID har en sådan försäkring som enkelt tecknas i samband med registreringen (Refundable booking) men märk väl att det även finns andra försäkringar på marknaden.Allt deltagande sker på egen risk.  

Logga in